Na i Beilonau Dyffryn Tywi - No to Dyffryn Tywi Pylons

Na i Beilonau Dyffryn Tywi - No to Dyffryn Tywi Pylons!

Rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol erbyn hyn o’r cynlluniau gan Bute Energy i sefydlu coridor o beilonau a gwifrau trydan yn cysylltu fferm wynt yn y Canolbarth i’r Grid Cenedlaethol, a hynny drwy Ddyffryn Tywi.

Mae’r cynnig hwn wedi creu cryn dipyn o ofid yn yr ardal leol, oherwydd ei effaith gweledol ar y dyffryn, sydd yn enwog am ei harddwch a’i dirwedd brydferth.

Tra ein bod yn llawn sylweddoli’r angen am fwy o ynni adnewyddadwy, rydym o’r farn bod modd cludo’r ynni yma drwy wifrau o dan y ddaear, a fyddai’n sicrhau ffynhonnell newydd o egni gwyrdd tra hefyd yn parchu’r gymuned leol a threftadaeth yr ardal.

Arwyddwch ein deiseb, sy’n galw ar osod y gwifrau yma dan y ddaear, a dangoswch nad ydym yn barod i dderbyn peilonau ar hyd Dyffryn Tywi.

---

You may be aware of the proposals by Bute Energy to establish a corridor of energy pylons and cables from a wind farm in Mid Wales, going through the Tywi Valley to join the National Grid.

This has caused significant concerns in the local area, as this would have a significant visual impact on the valley, which is renowned for its natural beauty and stunning, picturesque landscape.

Whilst recognising the need for increased renewable energy sources, we believe that transmission of this energy can be achieved by placing these cables underground, which would ensure a new source of green energy and respect the local area’s communities and their heritage.

Sign our petition for the undergrounding of these cables and help us demonstrate the strength of opposition to the proposed pylon route in the Tywi Valley.

3,542 signatures

Will you sign?


Showing 2549 reactions

 • Marianne Rhys
  signed 2023-03-17 07:54:36 +0000
 • Anne Bwye
  signed 2023-03-17 07:35:07 +0000
 • Bethan Williams
  signed 2023-03-17 07:12:49 +0000
 • Catrin Price
  signed 2023-03-17 01:29:09 +0000
 • Mia Griffiths
  signed 2023-03-16 21:42:45 +0000
 • Elizabeth Rees
  signed 2023-03-16 21:09:53 +0000
 • Deborah Robinson
  signed 2023-03-16 21:04:39 +0000
 • Shireen Linton
  signed 2023-03-16 21:01:19 +0000
 • Tom Stevens
  signed 2023-03-16 20:48:58 +0000
 • Aled Gravell
  signed via 2023-03-16 20:13:55 +0000
 • Ceri Jones
  signed 2023-03-16 19:21:07 +0000
 • Jo Lowe
  signed via 2023-03-16 18:02:47 +0000
 • Susan Otway
  signed via 2023-03-16 16:46:03 +0000
 • James Straughan
  signed 2023-03-16 16:30:35 +0000
 • Wiktor Szostek Janik
  signed 2023-03-16 16:09:01 +0000
 • Richard Thompson
  signed 2023-03-16 16:07:08 +0000
 • Chris Guy
  signed 2023-03-16 15:51:39 +0000
 • Jonathan Kalaj
  signed via 2023-03-16 15:36:56 +0000
 • Gareth Norton
  signed via 2023-03-16 15:23:58 +0000
 • ed williams
  @dynllandeilo tweeted link to this page. 2023-03-16 14:19:15 +0000
  Sign the petition: Na i Beilonau Dyffryn Tywi - No to Dyffryn Tywi Pylons https://www.adamprice.wales/no_to_dyffryn_tywi_pylons_na_i_beilonau_dyffryn_tywi?recruiter_id=47614
 • ed williams
  signed 2023-03-16 14:18:59 +0000
 • Helen Tully
  signed 2023-03-16 14:03:39 +0000
 • Daisy Kemp
  signed 2023-03-16 13:08:03 +0000
 • Tracey Rodwell-Reed
  signed 2023-03-16 11:54:29 +0000
  Underground cables.

  It’s a no brainer
 • Lisa Davies
  signed 2023-03-16 11:31:56 +0000
 • Siôn Davies
  signed 2023-03-16 11:07:02 +0000
 • Steve Jones
  signed 2023-03-16 10:47:12 +0000
 • Chris Kirkham
  signed 2023-03-16 10:23:07 +0000
 • Rhiannon Dafis
  signed 2023-03-16 09:03:35 +0000
 • Lisa Harmer
  signed 2023-03-16 09:01:59 +0000

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns