Na i Beilonau Dyffryn Tywi - No to Dyffryn Tywi Pylons

Na i Beilonau Dyffryn Tywi - No to Dyffryn Tywi Pylons!

Rwy’n siŵr eich bod yn ymwybodol erbyn hyn o’r cynlluniau gan Bute Energy i sefydlu coridor o beilonau a gwifrau trydan yn cysylltu fferm wynt yn y Canolbarth i’r Grid Cenedlaethol, a hynny drwy Ddyffryn Tywi.

Mae’r cynnig hwn wedi creu cryn dipyn o ofid yn yr ardal leol, oherwydd ei effaith gweledol ar y dyffryn, sydd yn enwog am ei harddwch a’i dirwedd brydferth.

Tra ein bod yn llawn sylweddoli’r angen am fwy o ynni adnewyddadwy, rydym o’r farn bod modd cludo’r ynni yma drwy wifrau o dan y ddaear, a fyddai’n sicrhau ffynhonnell newydd o egni gwyrdd tra hefyd yn parchu’r gymuned leol a threftadaeth yr ardal.

Arwyddwch ein deiseb, sy’n galw ar osod y gwifrau yma dan y ddaear, a dangoswch nad ydym yn barod i dderbyn peilonau ar hyd Dyffryn Tywi.

---

You may be aware of the proposals by Bute Energy to establish a corridor of energy pylons and cables from a wind farm in Mid Wales, going through the Tywi Valley to join the National Grid.

This has caused significant concerns in the local area, as this would have a significant visual impact on the valley, which is renowned for its natural beauty and stunning, picturesque landscape.

Whilst recognising the need for increased renewable energy sources, we believe that transmission of this energy can be achieved by placing these cables underground, which would ensure a new source of green energy and respect the local area’s communities and their heritage.

Sign our petition for the undergrounding of these cables and help us demonstrate the strength of opposition to the proposed pylon route in the Tywi Valley.

3,559 signatures

Will you sign?


Showing 2560 reactions

 • Rhian Lewis
  signed 2023-02-14 19:58:40 +0000
 • Jeff Powell
  signed 2023-02-14 19:55:53 +0000
 • caryl Evans
  signed 2023-02-14 19:55:37 +0000
 • Nicola Smith
  signed 2023-02-14 19:55:26 +0000
 • Kiri Thomas
  signed 2023-02-14 19:55:12 +0000
 • James Evans
  signed 2023-02-14 19:54:45 +0000
 • Alex Young
  signed 2023-02-14 19:53:33 +0000
 • Eluned Charles
  signed 2023-02-14 19:52:58 +0000
 • Evan Thomas
  signed 2023-02-14 19:52:56 +0000
 • William Evans
  signed 2023-02-14 19:52:17 +0000
 • Jenny Keane
  signed 2023-02-14 19:52:04 +0000
 • Christopher James
  signed 2023-02-14 19:51:55 +0000
 • Maldwyn Pryse
  signed 2023-02-14 19:51:43 +0000
 • Llyr James
  signed 2023-02-14 19:50:08 +0000
 • Paula Petley
  signed 2023-02-14 19:49:03 +0000
 • Sean Byrne
  signed 2023-02-14 19:48:47 +0000
 • Rhys Westlake
  signed 2023-02-14 19:48:44 +0000
 • Mike Thomas
  signed 2023-02-14 19:44:48 +0000
 • Rachel McDonnell
  signed 2023-02-14 19:44:28 +0000
 • Mike Nicholas
  signed 2023-02-14 19:44:12 +0000
 • Gwenllian Stephens
  signed 2023-02-14 19:42:56 +0000
 • Lynn Evans
  signed 2023-02-14 19:42:22 +0000
 • Bethan Evans
  signed 2023-02-14 19:39:22 +0000
 • Rhian Lewis
  signed 2023-02-14 19:37:45 +0000
 • Molly Zacharias
  signed 2023-02-14 19:35:16 +0000
 • Alex jones
  signed 2023-02-14 19:34:08 +0000
 • Amanda Daniels
  signed 2023-02-14 19:28:44 +0000
 • Dafydd Huw Thomas
  signed 2023-02-14 19:28:41 +0000
 • celia Johnston
  signed 2023-02-14 19:27:14 +0000
 • Catrin Walters
  signed 2023-02-14 19:26:30 +0000

This starts with you

They have the money but we have the people. If everyone who visits this website joins our movement, there's nothing we can't accomplish together.

Campaigns